Výměna brzdové kapaliny

Výměna brzdové kapaliny ATE SL6


Používáme při výměně originální značkové zažízení ATE FB5E, které pracuje systémem odsátí a doplnění novou, výrobcem vozidla předepsanou, brzdovou kapalinou. Zásadně používáme brzdovou kapalinu ATE SL6 DOT4, která má zvýšený bod varu a to 265°C a je jako jediná vhodná pro vozidla vybavená systémem ESP.

 

 

SERVISNÍ DOPORUČENÍ VÝROBCŮ AUTOMOBILŮ

 

Výrobci automobilů zpravidla doporučují výměnu brzdové kapaliny ve lhůtě od 1 do 3 let.

Záleží na kvalitě brzdové kapaliny a provozních podmínkách. Není-li takové doporučení k dispozici, pak se obecně výměna běžné kapaliny provádí ve lhůtě do 2 let.

Nutné je striktní používání kapaliny výrobcem vozu předepsaného typu a DOT třídy. 

Nedoporučuje se míchat různé brzdové kapaliny. Jen v případě nutnosti se míchají vzájemně odpovídající typy a třídy.
Pro výměnu brzdové kapaliny a odvzdušnění celého systému se doporučuje použití speciálních přístrojů, tedy tzv. plniček brzdové kapaliny s odsávacím zařízením. Výměna je kvalitnější, rychlejší a i čistší.
 
Včasná výměna brzdové kapaliny zásadně ovlivňuje bezpečnost provozu.

Výměna brzdové kapaliny v moderních vozidlech s elektronickými brzdovými systémy si vyžaduje nasazení moderních servisních přístrojů. Proto disponujeme moderním přístrojem na výměnu brzdové kapaliny značky ATE s pulzním čerpadlem, které si poradí s výměnou kapaliny zejména u zcela nových aut. 

Proč měnit brzdovou kapalinu každé 2 roky?

Brzdová kapalina je hygroskopická, tedy má schopnost pohlcovat vzdušnou vlhkost. Tím klesá její bod varu a negativně se mění i její provozní vlastnosti. Tím, že klesá její bod varu (u nové kapaliny je větší než 230 °C ) dochází k tomu, že při déletrvajícím brzdění vzniká vysoká teplota a u kapaliny, ve které je i sebemenší obsah vody se voda mění v páru. Vzniklá pára je stlačitelná, a tak snižuje účinky brzdové kapaliny. Životnost brzdové kapaliny ovlivňují ještě např. klimatické podmínky, způsob jízdy a další faktory. Že je sníženým účinkem brzdového systému ohrožena bezpečnost nejen posádky vozidla, ale i ostatních účastníků silničního provozu je jisté. Proto je nutná její pravidelná výměna. Provádět tuto výměnu v pravidelných intervalech doporučují výrobci vozidel i výrobci brzdové kapaliny.

Při výměně používáme originální značkové zažízení ATE FB5E, které pracuje systémem odsátí a doplnění novou, výrobcem vozidla předepsanou, brzdovou kapalinou.