Přeprava osob

Nabízíme v naší půjčovně přepravu osob mikrobusem VW Multivan

Auta se různí výbavou i počtem míst, proto je třeba si předem upřesnit Vaše požadavky. Vozidla jsou vybavena tažným zařízením 2500kg Multivan. Vhodné pro firemní akce a zájezdy, odvoz dětí zájmových a sportovních kroužků, hudební kapely a rodinné události (svatby, pohřby). Nabízíme všem firmám a organizacím přepravu osob včetně transfer na letiště. V případě častých přeprav je možnost domluvit smluvní ceny. Přepravu je třeba objednat s dostatečným předstihem. K vozidlu je možné zapůjčit jakýkoliv přívěs za poloviční cenu.

 

Ceník: Cena za 1 km: od 20 Kč s DPH

Po dohodě možno přistavit vozidlo, dle Vaší potřeby. Cena za 1 hodinu čekání: 300 Kč. Při ujetí méně jak 50 km se počítá hodinová sazba: 400 Kč (minimální fakturace je 1 hodina) Příplatek za využití vozíku: 50% z ceníkové ceny .

 

Poplatky nad rámec služeb 

K cenám se připočítává mýtné dle skutečnosti, poplatky za tunely apod., parkovné dle požadavku zákazníka. 

 

Platební podmínky

Poskytovatel je oprávněn požadovat nejméně 30% z předběžné ceny dopravy na základě vystavené zálohové faktury, kterou Vám zašleme spolu s potvrzením objednávky. Tato záloha je splatná do 6 dnů od potvrzení objednávky. Je-li objednávka potvrzena 15dní nebo méně dnů před zahájením dopravy, je celková cena splatná okamžitě a v plné výši. Jiný způsob platby je možný pouze po osobní dohodě. Po ukončení dopravy bude zaslán daňový doklad s vyúčtováním zálohy a zohledněním čerpání dalších služeb či věcí. Doplatek je splatný po ukončení přepravy.

 

STORNO POPLATKY 

1) 30% ceny dopravy, dojde-li k odstoupení do 31dní před termínem dopravy,

2) 60% ceny dopravy, dojde-li k odstoupení od 31. až 15. dne před termínem dopravy, 

3) 80% ceny dopravy, dojde-li k odstoupení od 15. do 0 dní před termínem dopravy, či se zákazník nezúčastní dopravy bez ohlášení. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení dopravy.

 

Nabízíme v naší půjčovně přepravu osob mikrobusem VW Multivan


Auta se různí výbavou i počtem míst, proto je třeba si předem upřesnit Vaše požadavky. Vozidla jsou vybavena tažným zařízením 2500kg Multivan. Vhodné pro firemní akce a zájezdy, odvoz dětí zájmových a sportovních kroužků, hudební kapely a rodinné události (svatby, pohřby). Nabízíme všem firmám a organizacím přepravu osob včetně transfer na letiště. V případě častých přeprav je možnost domluvit smluvní ceny. Přepravu je třeba objednat s dostatečným předstihem. K vozidlu je možné zapůjčit jakýkoliv přívěs za poloviční cenu.


Ceník: Cena za 1 km: od 20 Kč s DPH
 
Po dohodě možno přistavit vozidlo, dle Vaší potřeby. Cena za 1 hodinu čekání: 400 Kč. Při ujetí méně jak 50 km se počítá hodinová sazba: 400 Kč (minimální fakturace je 1 hodina) Příplatek za využití vozíku: 50% z ceníkové ceny .


 
Poplatky nad rámec služeb
 
K cenám se připočítává mýtné dle skutečnosti, poplatky za tunely apod., parkovné dle požadavku zákazníka.


 
Platební podmínky
 
Poskytovatel je oprávněn požadovat nejméně 30% z předběžné ceny dopravy na základě vystavené zálohové faktury, kterou Vám zašleme spolu s potvrzením objednávky. Tato záloha je splatná do 6 dnů od potvrzení objednávky. Je-li objednávka potvrzena 15dní nebo méně dnů před zahájením dopravy, je celková cena splatná okamžitě a v plné výši. Jiný způsob platby je možný pouze po osobní dohodě. Po ukončení dopravy bude zaslán daňový doklad s vyúčtováním zálohy a zohledněním čerpání dalších služeb či věcí. Doplatek je splatný po ukončení přepravy.
 


 
STORNO POPLATKY
 
1) 30% ceny dopravy, dojde-li k odstoupení do 31dní před termínem dopravy,
 
2) 60% ceny dopravy, dojde-li k odstoupení od 31. až 15. dne před termínem dopravy,
 
3) 80% ceny dopravy, dojde-li k odstoupení od 15. do 0 dní před termínem dopravy, či se zákazník nezúčastní dopravy bez ohlášení. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení dopravy.