Přeprava nákladu

Zajišťujeme odtah, přepravu vozidel a nákladu. Potřebujete přepravit auto, veterána, bazén nebo těžký či nadměrný náklad? Pak jsme tady pro Vás.
Přeprava vozidla nebo nákladu: do vzdálenosti 200km - 16Kč/km nad vzdálenost 200km - 14Kč/km

Naložení a složení vozidla nebo nákladu - 360Kč (cena dohromady, dle náročnosti může být více)


Poplatky nad rámec služeb
K cenám se připočítává mýtné dle skutečnosti, poplatky za tunely apod., parkovné dle požadavku zákazníka.

 

Platební podmínky

Poskytovatel je oprávněn požadovat nejméně 30% z předběžné ceny dopravy na základě vystavené zálohové faktury, kterou Vám zašleme spolu s potvrzením objednávky. Tato záloha je splatná do 6 dnů od potvrzení objednávky. Je-li objednávka potvrzena 15dní nebo méně dnů před zahájením dopravy, je celková cena splatná okamžitě a v plné výši. Jiný způsob platby je možný pouze po osobní dohodě. Po ukončení dopravy bude zaslán daňový doklad s vyúčtováním zálohy a zohledněním čerpání dalších služeb či věcí. Doplatek je splatný po ukončení přepravy.

 

STORNO POPLATKY
1) 30% ceny dopravy, dojde-li k odstoupení do 31dní před termínem dopravy,

2) 60% ceny dopravy, dojde-li k odstoupení od 31. až 15. dne před termínem dopravy,

3) 80% ceny dopravy, dojde-li k odstoupení od 15. do 0 dní před termínem dopravy, či se zákazník nezúčastní dopravy bez ohlášení. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení dopravy.